Slottsstadens skolas länksida         
Hemsidor med anknytning till skolan  
Officiella hemsidan www.malmo.se/slottsstadensskola
Skolbiblioteket www2.skolor.pedc.se/slottsstaden/bibliotek/biblio.htm
Nattvandring www2.skolor.pedc.se/slottsstaden/natt
Saieds sida sites.google.com/a/skola.malmo.se/ssgr-saiedalavei/
Anders musiksida sites.google.com/a/skola.malmo.se/ssgr-andershallbeck/

Informationssökning
 
Google www.google.se
Nationalencyklopedin (fungerar bara från skolan) www.ne.se/school
Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki
Länkskafferiet www.lankskafferiet.org
Multimediabyrån www.multimedia.skolverket.se

Praktiska länkar
 
Malmö stads epostsystem (Outlook) epost.malmo.se/OWA
Skola24 (elevfrånvaro) malmo.skola24.se
HRut (personalfrånvaro) minasidor.malmo.se
KOMIN (info för personal i Malmö stad) komin.malmo.se
SELMA (Malmö skolors mediasystem) selma.pedc.se
PIM (IT-fortbildning) www.pim.skolverket.se
PIM (examination) www.pimbevis.skolverket.se
Kursplaner och betygskriterier www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
Skolmat www.malmo.se/medborgare/forskola--utbildning/grundskola/skolmat.html
Fysikboken som mp3-filer www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Spektrum/Spektrum-Fysik/Spektrum-Fysik-mp3/