Världsklockan

Om klockan är              I  Vad är klockan i:A.M.     = 00.00 - 12.00    (före kl 12.00 på dagen)
P.M.     = 12.00 - 24.00    (efter kl 12.00 på dagen)

Just nu är

Hit Counter