HOLMA SKOLOMRÅDE

Holmaskolan

Fritidshem

Förskolor (Holma, Hyacinten, Fosiedal)

SKOLA (mer info)

FRITIDSHEM (mer info)

FÖRSKOLOR (mer info)

 

Holma skolområde är beläget i Hyllie stadsdel i Malmö och begränsas av Ärtholmsvägen, Pildammsvägen och Kroksbäcksparken.

Inom Holma-området finns verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år bestående av förskola, förskoleklass, skola och skolbarnomsorg. Verksamheterna samverkar och är integrerade utifrån en helhetssyn på barnet.

Området är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål. Språkutvecklingen har stor betydelse och en given roll på området.

 

Områdesexpedition Holmaskolan
Hyacintgatan 49
215 26 Malmö

Karta och vägbeskrivning

Länk till vår officiella hemsida.

 

 

 

Denna sida uppdaterades 2008-03-05 av IT-Avdelningen